Registrácia
Musí obsahovať číslo, malé a veľké písmená